• Lav fastpris på forskudd - 100.000 kr.

  Hos oss betaler du et fast, lavt forskudd på kr 100.000, mot bransjestandard på 10% av kjøpesummen. Forskuddet innbetales til meglerkonto ved inngått kjøpekontrakt og når forbeholdene våre er frafalt.

 • Fløylia Deleie gir flere muligheten til å realisere boligdrømmen i samarbeid med CoOwner

  Med CoOwner-modellen som ligger til grunn for Fløylia Deleie, hjelper vi flere å bli eier av egen bolig. Har du inntekt og betjeningsevne, men mangler deler av egenkapitalen, kan CoOwner kjøpe leilighetene sammen med deg. Du står som eier av boligen, mens de er medlånetager visavis banken.

 • Gratis verdivurdering av din nåværende bolig

  Våre meglere hjelper deg med en gratis verdivurdering av din bolig. Kontakt megleren for det aktuelle salgstrinnet og kom i gang!

 • Grønt boliglån - med én av markedets beste renter (ikke rekkehus)

  Boligene på Fløylia bygges for å oppfylle Energiklasse B*. I tillegg til lave strømkostnader, kvalifiserer også disse boligene til Grønt boliglån i flere banker. Du har dermed mulighet til å få en av markedets beste renter. Kontakt din bank for å høre om de tilbyr grønt boliglån. *Med unntak av enkelte boliger i rekkehustrinnene. Kontakt megler dersom du vil vil vite boligens energiklasse.

Hvordan fungerer DelEie?

Med Coo deleie modellen som ligger til grunn på Fløylia, hjelper vi flere å bli eier av egen bolig. Har du inntekt og betjeningsevne, men mangler deler av egenkapitalen, kan Coo kjøpe leilighetene sammen med deg! Du står som eier av boligen, mens Coo er medlånetager visavis banken.

Med Fløylia Deleie, kan du eie så lite som 30% av boligen og Coo resterende 70%. Du kan deretter gradvis kjøpe Coo ut av boligen når du har økt din egenkapital, enten i form av kontanter eller i kombinasjon med eventuell verdiøkning på din del av boligen. Normalt sett vil det ta 3-5 år innen du har overtatt 100% av boligen.

Regnestykket

Koster en leilighet kr 3.000.000 eks omkostninger og vi inngår en Fløylia Deleie avtale med deg på 50/50-basis, vil du ved 15% egenkapitalkrav kun måtte ha halvparten av nødvendig egenkapital.

Figuren under viser hvordan Deleie skiller seg økonomisk fra Leie og Eie.

 

 

Med Fløylia Deleie betaler du renter og avdrag på din andel av lånet, felleskostnader, samt en månedsleie til Coo. Som deleier sammen med deg står de solidarisk i alle aspekter av boligkjøpet helt til du er klar for å bli 100% eier av boligen.

Vi tilbyr Deleie gjennom Coo på alle ledige boliger.

For mer informasjon om hvordan kjøpe en Fløylia Deleie bolig, kontakt megler.

Du vil flytte hit, ja?

*Må fylles ut